• Bewust
  • Posts
  • GPT-5 Radiologie Wetgeving

GPT-5 Radiologie Wetgeving

Bewust is een wekelijkse nieuwsbrief over AI en de impact van AI op ons leven. Met een combinatie van analyse, techniek en humor houdt Bewust je wekelijks als eerste op de hoogte van het laatste in AI.

Welkom! We zitten nog in de zomervakantie, dus 🥒 komkommertijd en dat blijkt: weinig ‘groot’ nieuws deze week, maar toch weer een lezenswaardige nieuwsbrief. Weer een mooie week gewenst! ☀️ 📈 

✔️ Selectie van het belangrijkste AI-nieuws

1: AI-wetgeving Naast de EU, hier al meermaals besproken, zijn ook andere staten en statenverbanden bezig met AI-wetgeving. In de VS en vrijwel alle westerse landen zal de wetgeving vermoedelijk effect hebben op vier gebieden:

  • Regelgeving: voor het trainen van AI, het gebruik van AI en de verkoop, ontwikkeling en export van hardware voor AI.

  • Publieke instellingen: nieuwe overheidsinstellingen en internationale organisaties die toezien op naleving van de wetten.

  • Geld: voor onderzoek en ontwikkeling.

  • Mensen: investeringen in onderwijs en internationale uitwisseling.

De EU heeft hiernaast al duidelijk gespecificeerd van welke types AI-systemen ze het risico te hoog vinden en die dus verboden zullen worden. Een lijstje met hoog-risico systemen die binnen de wetgeving vallen is ook toegevoegd. In China gaat het er anders aan toe. Deze week heeft Apple alle apps met generatieve AI uit de Chinese Appstore verwijderd en de makers van die apps laten weten dat ze hiervoor een licentie van de overheid moeten verkrijgen. De explosieve groei van AI-apps is reden tot zorg voor de Chinese overheid, omdat de informatie die burgers daarmee voorgeschoteld krijgen mogelijk verboden is. Het is eenvoudig om regulier internetverkeer te censureren, maar voor de antwoorden van een AI-chatbot is dat wat lastiger. Ingewikkeld als zelfs Winnie the Pooh al verboden is.

2: GPT-5 Deze week dook de officiële aanvraag op voor registratie van het handelsmerk GPT-5, de opvolger van het huidige GPT-4 van OpenAI. Daarin komen een flink aantal toekomstige toepassingen van dit nieuwe model naar voren zoals: productie van menselijke spraak, het omzetten van audio naar tekst en het vertalen van tekst en spraak. Het lijkt er dus op dat je in de komende versie van GPT, en dus ChatGPT, naast tekst dus ook audio kunt invoeren en er het model dan iets mee kunt laten doen. Wat opvallend genoeg niet wordt genoemd is de invoer van afbeeldingen, iets wat door Bard van Google al wel wordt ondersteund.

3: AI-radioloog Aardig wat media besteedden deze week aandacht aan onderzoek waaruit blijkt dat AI beter presteert in de screening van borstkanker dan radiologen. Hoe eerder een tumor wordt gevonden, hoe beter de prognose (overlevingskans). Er is zoals in wel meer beroepen is er ook een tekort aan radiologen en goede, betaalbare gezondheidszorg is voor veel mensen onbereikbaar, dus daarom heeft deze technologie veel potentie. De toegepaste technologie, computer vision, bestaat al meer dan een halve eeuw. Het loslaten van een algoritme op röntgenfoto’s is een toepassing die medisch-ethisch niet al te moeilijk zou moeten liggen.

📰 Kort nieuws snelle kennis, meer tijd voor actie

De FBI maakt zich zorgen over de inzet van AI in cyberaanvallen.

Wat is er eigenlijk met de ooit opzienbarende AI Watson van IBM gebeurd?

Tweakers is in de details van het gebruik van ChatGPT door BBB gedoken, inclusief toelichting vanuit de partij zelf.

ChatGPT kan investeerders goed ondersteunen door wollige financiële rapportages te analyseren en op bedrijfsrisico te rangschikken.

Er worden gestolen credentials voor ChatGPT en zakelijke software aangeboden op het dark web, geoogst uit malwareinfecties.

NASA heeft met IBM een geografisch AI-model vrijgegeven dat o.a. landbouwopbrengst, ontbossing, broeikasgassen kan analyseren.

Door de prijscalculatie van OpenAI is het werken met andere talen dan Engels flink duurder: Chinees kost dubbel, Birmees zelfs 11 keer zoveel.

Een complete analyse van de markt rondom de voor AI-toepassingen populaire H100-GPU van NVIDIA.

10 methodes om een taalmodel aan te vallen, van prompt injection naar denial of service tot supplychain-aanvallen.

ATLAS van onderzoeksinstelling Mitre is een nieuw cybersecurity-model à la ATT&CK dat aanvallen op AI-systemen categoriseert.

📺️ Media podcasts, video, en wat dies meer zij

Lex Fridman heeft een nieuwe podcastaflevering met de Duitse AI-onderzoeker Joscha Bach: diep filosofisch, beperkt technisch.

De jaarlijkse tech-toekomstvoorspellingen van professor Scott Galloway staan nu op YouTube: AI, gezondheid, mediagebruik, vrijetijdsbesteding.

💡 Vondsten de diepte in met cursussen, tooltjes en meer

ClaudeScholar: gebruikt Claude’s grote contextwindow om bestaand (biomedisch) onderzoek te doorzoeken en samen te vatten (link).

Hackers by Rez0: een hele berg AI-gegenereerde plaatjes met een hackerthema (link).

Pythia: een suite waarmee je 16 taalmodellen kunt vergelijken op prestaties in training, snelheid en eventuele bias (link).

ASML: een échte longread over de ontstaansgeschiedenis en het nu wereldwijde belang van de Nederlandse trots ASML (link).

HighTGPT: geeft op basis van ChatGPT aan hoe mannelijk een bepaalde activiteit of maaltijd is (link).

Comigo: een AI-gebaseerd hulpje voor mensen met ADHD (link).

🖼️ AI-afbeelding van de week

Beroemde onscherpe foto's verbeterd met de zoom- en enhance-functies in StableDiffusion

Bedankt voor het lezen. Attendeer bekenden op Bewust als je het AI-nieuws wekelijks wilt blijven lezen. Ik waardeer je feedback op en ideeën voor de nieuwsbrief enorm. Je kunt me bereiken via e-mail of via het feedbackformulier achter de poll hieronder.

💭 Wat vond je van deze editie van Bewust?

Jouw feedback helpt mij Bewust beter te maken voor jou.

Login or Subscribe to participate in polls.